خانه / جزوات آموزشی / جزوه آموزشی تاریخ ایران در دوره صفویان

جزوه آموزشی تاریخ ایران در دوره صفویان

مشاهده: 1611 بار

سلام. جزوه آموزشی تاریخ ایران در دوره صفویان ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ .

در این جزوه تاریخ سیاسی شاهان صفویه و همچنین تشکیلات حکومتی، جنگ ها، شورش ها و روابط خارجی هر یک مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالبجزوه آموزشی تاریخ ایران صفوی

مقدمه

شیخ صفی الدین اردبیلی (۷۳۵-۶۵۰ق)

صدرالدین موسی(۷۹۴-۷۰۴ق)

خواجه علی(۸۳۰-۷۹۴ق)

شیخ ابراهیم – شاه (۸۵۱-۸۳۰ق)

شیخ جنید (۸۶۴-۸۵۱ق)

شیخ حیدر(۸۸۸-۸۶۴ق)

علی

شاه اسماعیل اول

   تشکیلات حکومتی

   جنگها

   شورشها

   روابط خارجی

شاه تهماسب اول

   تشکیلات حکومتی

   جنگ ها

   شورش ها

   روابط خارجی

اسماعیل دوم

سلطان محمد خدابنده

   روابط خارجی

شاه عباس اول

   تشکیلات حکومتی

   جنگ ها

   معاهده ها(قراردادها)

   شورشها

   روابط خارجی

شاه صفی

   جنگ ها

   شورشها

   روابط خارجی

شاه عباس دوم

   تشکیلات حکومتی

   شورش ها

   روابط خارجی

شاه سلیمان(شاه صفی دوم)