خانه / فترت بین دورهٔ ایلخانى و تیمورى

فترت بین دورهٔ ایلخانى و تیمورى

  • آل جلایر/ ایلکانیان

  • چوپانیان

  • آل مظفر

  • خاندان اینجو

  • سربداران

  • آل کَرت

آل‌جلایر / ایلکانیان (۷۳۶ تا ۸۱۴ هجرى قمرى):

ایلکانیان سلسله‌اى مغول‌نژاد بودند که مدتى مستقل و مدتى نیز باجگذار شاهرخ تیمورى بودند. آنها تا قدرت گرفتن آق‌قویونلوها و قراقویونلوها در عراق و آذربایجان حکومت داشتند. در زمان آنها بغداد دوباره رونق گرفت. پادشاهان این سلسله به ادب و هنر علاقمند بودند و سلمان ساوجى عبید زاکانى در دربار آنها مى‌زیستند. مقتدرترین پادشاه این سلسله سلطان ‌‌اویس‌ جلایر بود. سلطنت جلایریان به‌دست ترکمانان قراقویونلو برافتاد.

چوپانیان (۷۳۸ تا ۷۵۸ قمرى):

چوپانیان نیز از امراى مغول‌نژاد و منسوب به امیرچوپان (امیرنویان) بودند. امیرچوپان از امراى ابوسعید بهادر بود که در آخر بر او شورید و عاقبت به‌دست ملک‌غیاث‌الدین کرت کشته شد. امراى چوپانى دو نفر بودند: امیر شیخ حسن کوچک و ملک اشرف چوپانى که پس از شیخ حسن در اران و آذربایجان حکومت کرد. با کشته شدن او به‌دست امیرقبچاق، سلسلهٔ چوپانیان منقرض شد.

آل‌مظفر (۷۱۳ تا ۷۹۵ قمرى)

مؤسس این سلسله شرف‌الدین مظفر اوّل بود. او در خدمت قراختائیان کرمان و ایلخانان بود. جانشین او مبارزالدین محمد کرمان و فارس را گرفت و به‌دست پسران او شاه‌ شجاع و شاه‌محمود برکنار شد و بین اخلاف او بر سر حکومت اختلاف و درگیرى پیش آمد. فارس، کرمان، یزد، اصفهان و برخى نقاط خوزستان جزو قلمرو آنها بودند. با استیلاء تیمور این خاندان منقرض شد. نام امراى این سلسله در اشعار حافظ و عبید زاکانى ذکر شده است.

آل مظفر (۷۱۳ تا ۷۹۵ قمری)
مبارزالدین محمد۷۱۸ تا ۷۵۹
شاه محمود و شاه شجاع۷۵۹ تا ۷۸۶
سلطان زین العابدین۷۸۶ تا ۷۸۹
شاه منصور و شاه یحیی۷۸۹ تا ۷۹۵

خاندان اینجو (۷۰۳ تا ۷۵۸ قمرى)

سلسله‌اى از امراى فارس منسوب به شرف‌الدین محمود شاه اینجو که در خدمت ایلخانان بود. مهم‌ترین فرد این خاندان شیخ ابواسحاق است که ملک اشرف چوپانى را از قلمرو خود راند. با قتل ابواسحاق این خاندان منقرض شد.

سربداران (۷۳۷ تا ۷۸۸ قمرى )

سلسله‌اى از امراى محلى سبزوار بودند که ۵۰ سال در سبزوار و اطراف آن فرمانروائى کردند. اولین کسى از ایشان که مردم را علیه مغولان فرا خواند عبدالرزاق سربدارى بود. ۹ تن از ۱۲ تن امراى این خاندان به قتل رسیدند. در دورهٔ آنها وضع زندگى مردم بهبود یافت و سبزوار به یکى از بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین شهرها مبدل شد. ایشان پیرو مذهب تشیع بودند و کتاب شرح لمعه که حتى امروز هم از کتب معروف است در زمان ایشان تألیف شد.

سربداران ( ۷۳۷ تا ۷۸۸ قمری)
مؤسس: عبدالرزاق سربداری۷۳۷ تا ۷۸۸
آیتمور۷۴۴ تا ۷۴۶
کلواسفندیار۷۴۷ یا ۷۴۹ تا ۷۴۸
فضل الله سربداری۷۴۹ تا ۷۴۹ (هفت ماه)
علی شمس الدین۷۴۸ تا ۷۵۳
یحیی کرابی۷۵۳ تا ۷۵۹
ظهیرالدین کرابی۷۵۹ تا ۷۶۰
حیدر سربداری۷۶۰ تا ۷۶۱
لطف الله سربداری۷۶۰ تا ۷۶۲
حسن دامغانی۷۶۲ تا ۷۶۶
علی مؤید۷۶۶ تا ۷۸۸

آل کَرت (حدود ۶۴۳ تا ۷۹۱ قمرى)

این خاندان در خراسان حکومت مى‌کردند. مؤسس این سلسله شمس‌الدین کُرت نام داشت. مرکز حکومت آنها هرات بود. با استیلاء تیمور با قبول تابعیت او باقى ماندند.

این سلسله‌ها بیشتر از آنکه داراى اهمیت سیاسى باشند در تاریخ ادبیات ایران و به خاطر تربیت اهل علم و ادب داراى اهمیت هستند. این سلسله‌ها به‌دست یکدیگر یا به‌دست امیرتیمور از بین رفتند.

آل کَرت حدود ۶۴۳ تا ۷۹۱ قمری) – مؤسس شمس الدین کرت
رکن الدین کرت۶۷۷ تا ۶۸۲
فخرالدین کرت۶۸۲ تا ۷۰۸
عیاث الدین اول کرت۷۰۸ تا ۷۲۹
غیاث الدین دوم کرت۷۷۱ تا ۷۹۱

حکومت های محلی قرن 8

دانلود تصویر با کیفیت بالا:

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.