خانه / مبانی علم تاریخ / -تاریخ شناسی

-تاریخ شناسی

ماهیت، موضوع، روش و ارزش تاریخ – آر. جی. کالینگوود

تاریخ چیست؟ کالینگوود

تاریخ چیست، درباره چیست، چگونه به پیش می رود، و برای چیست، پرسشهایی اند که تا حدودی افراد مختلف به طرق مختلف به آنها پاسخ می دهند. ولی با وجود اختلافات بسیار، بین پاسخ ها توافق وجود دارد و دامنه این موافقت بیش تر می شود اگر پاسخ ها با حذف نظر گواهان بی کفایت، موضوع نگرش دقیق تر قرار گیرد. …

توضیحات بیشتر »