خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

سوالات دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام به ترتیب دوره ها سال 1391 به بعد

سوالات آزمون سراسری دکتری رشته تاریخ گرایش ایران بعد از اسلام به ترتیب دوره های تاریخی سال های ۱۳۹۱ به بعد

توضیحات بیشتر »

خلاصه کتابها و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ

خلاصه کتابها و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ

خلاصه و نکته های مهم تاریخ ایران کیمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، بخش۲ ایلخانان و اسماعیلیه خلاصه و نکته های مهم تاریخ ایران کیمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، بخش۱ سلجوقیان خلاصه و نکته های کتاب غزنویان ابوالقاسم فروزانی خلاصه و نکات کلیدی کتاب تاریخ تحولات صفاریان و علویان ترکمنی آذر و صالح پرگاری جزوه …

توضیحات بیشتر »