خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

خلاصه کتابها و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ

خلاصه کتابها و منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ

خلاصه و نکته های مهم تاریخ ایران کیمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، بخش۲ ایلخانان و اسماعیلیه خلاصه و نکته های مهم تاریخ ایران کیمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، بخش۱ سلجوقیان خلاصه و نکته های کتاب غزنویان ابوالقاسم فروزانی خلاصه و نکات کلیدی کتاب تاریخ تحولات صفاریان و علویان ترکمنی آذر و صالح پرگاری جزوه …

توضیحات بیشتر »

خلاصه و نکته های مهم کتاب تاریخ سلجوقیان کمبریج- بخش2- ایلخانان و اسماعیلیه

خلاصه و نکته های مهم تاریخ ایران کیمبریج از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان، بخش2 ایلخانان و اسماعیلیه

خلاصه و نکته های مهم کتاب تاریخ سلجوقیان کمبریج- بخش۲- ایلخانان و اسماعیلیه

توضیحات بیشتر »