خانه / دکتری / سوالات دکتری / سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

مشاهده: 5311 بار

سوالات و منابع آزمون دکتری سال ۹۴ گرایش ایران اسلامی

دوستان و همراهان گرامی سلام.

در این پست سوالات آزمون دکتری سال ۹۴ ایران اسلامی به همراه منابع طرح سوال قرار گرفته است. منبع سوالی که از نظر نگارنده معلوم نبوده با علامت سوال «؟» مشخص شده است. لطفا در صورتی که منبعی برای سوالاتی که منابع آنها مشخص نشده می دانید در قسمت نظرات اعلام فرمایید تا آن منبع بعد از تأیید در قسمت سوال مورد نظر اضافه گردد.

با سپاس فراوان

سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

۱- کدام یک از رهبران شورشی در سیستان، خود را امیرالمومنین، خواند؟

۱) ابوطلحه                ۲) حمزه بن آذرک

۳) رافع بن هرثمه        ۴) احمدبن عبدالله خجستانی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

منبع: تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان  تألیف دکتر پروین ترکمنی آذر و دکتر صالح پرگاری، ص۲۲٫ تاریخ ایران اسلامی، پیرنیا و اقبال آشتیانی ص ۱۱۸

۲- مهمترین عاملی که سلطان محمود غزنوی را به لشکرکشی به خوارزم وا داشت کدام بود؟

۱) اهمیت سوق الجیشی ولایت

۲) اقتصاد و تجارت پر رونق منطقه

۳) عوامل سیاسی و مشارکت خوارزمیان در اتحادهای ضد غزنوی

۴) تجاوز مداوم عناصر بیابانگرد از طریق خوارزم به قلمرو غزنوی

پاسخ صحیح: گزینه ۱

تاریخ ایران کمبریج جلد چهار، ص ۱۵۲

۳- کدام عامل نقش مهمتری در گسترش اسلام در دوره سامانیان در نزد ترکان دشتهای آسیای میانه داشت؟

۱) اقدامات نظامی                            ۲) داد و ستد و تجار

۳) دراویش و مبلغان دینی                  ۴) ارتباطات و مناسبات سیاسی

پاسخ صحیح: گزینه ۳

تاریخ ایران کمبریج ج ۴ ص ۱۳۵؛ تاریخ سامانیان فروزانی ص ۱۷۸

۴- کدام یک از فرمانروایان به هنگام پذیرش فردی برای سپاهیگری، نقدینه و دارایی وی را در دیوان ثبت و ضبط میکرد، پس از مدتی که شخص مذکور کارآیی لازم را نداشت، نقدینه اش را پس می دادند و او را اخراج می کردند؟

۱) اسماعیل سامانی                ۲) یعقوب صفاری

۳) طاهر بن حسین                ۴) مردآویج زیادی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

صفاریان و علویان ترکمنی آذر و پرگاری ص۵۲

۵- منظور از مساقات چیست؟

۱) قرار داد تقسیم سود حاصل از تجارت                ۲) قرارداد تقسیم آب قنات و آب جاری

۳) قرار داد برای دریافت بخشی از محصول باغات       ۴) قرار داد مشارکت در تولید و بهره برداری احشام

پاسخ صحیح: گزینه ۳

منبع: ؟

۶- در نظام مالی سلجوقیان، مفهوم «بقایا» به چه معنی به کار رفته است؟

۱) مابه التفاوت براورد هخزینه و درآمد ولایت

۲) مطالبات معوقه دیوان از زارعان

۳) مطالبات دیوان مرکزی از عاملان ولایات

۴) سود مازاد درخواستی دیوان مرکزی از عاملان به دلیل تاخیر در برداشت مالیات دریافتی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۷- کدام عبارت در مناسبات فرهنگی شهر و روستا، درست نیست؟

۱) پناه گرفتن جریان های فکری معترض در روستاها، موجب رشد استقلال فکری جامعه روستایی از جامعه شهری می شد.

۲) هجوم جریانهای فکری، فرهنگی شهر به جوامع روستایی در زوال مناسبات فرهنگی استمرار یافته کهن در روستاها موثر بود.

۳) در نتیجه تشدید منازعات فکری و مذهبی در شهرها و تنگ شدن فضای شهر بر فعالان، آنها به سوی روستاها رانده می شدند.

۴) ایدئولوژی رسمی غالب بر جامعه اسلامی، زندگی شهر نشین را به عنوان شکل تکامل یافته تلقی کرده و روستا را در حاشیه عامل تسهیل کننده زندگی شهری در نظر می گرفتند.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۸- اصطلاح بلوک، از دوره صفویه به بعد در مورد کدام یک از تجمعات بشری به کار می رفت؟

۱) روستا و حومه روستایی                           ۲) قصبه و نواحی اطراف قصبه

۳) شهرهای والی نشین برابر با سنجق عثمانی     ۴) مجموعه چند شهر با فاصله تقریبی ۱۰ فرسنگ

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۹- خاستگاه خانوادگی کدام یک از وزیران دوره سلجوقی، تجارت پیشه گی بود؟

۱) کمال الملک سمیرمی                   ۲) جمال الملک ابومنصو

۳) ابوالقاسم زین الملک در گزینی         ۴) نظام الدین محمد سلیمان کاشغری

پاسخ صحیح: گزینه ۴

ïگزینه ۴- سلجوقیان ستارزاده ، ص۱۸۴٫

۱۰- ریاست مذهبی اصفهان در عصر سلجوقیان به عهده کدام خاندان بود؟

۱) آل مازه       ۲) آل صاعد     ۳) آل خجند    ۴) آل علاءالدوله

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۱۱- مهمترین فرقه مخالفت مذهبی دوره طاهریان در سیستان کدام بود؟

۱) کرامیه        ۲) مزدکیان      ۳) مانویان        ۴) خوارج

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۱۲- در فضای تسامح مذهبی در دوره آل بویه، به ویژه در عهد عضدالدوله، کدام یک از فرق اهل سنت قدرت و رونق بیشتری گرفت؟

۱) حنفی         ۲) حنبلی        ۳) ظاهری       ۴) شافعی

گزینه ۳

آل بویه فقیهی ص ۶۹

۱۳- وزن من شرعی و مثقال شرعی به ترتیب کدام است؟

۱) ۲٫۹۷ کیلو ، ۹۷/۲ گرم                  ۲) ۸٫۳۳ کیلو ، ۵۴/۶ گرم

۳) ۳۹۷ گرم، ۲۹۷ گرم                     ۴) ۸۳۳ گرم ، ۴۶/۴ گرم

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۱۴- هدایایی که به هنگام دیدار ایلخان، شاهزادگان، خاتونان و مامورین مغولی از شهری دریافت می کردند چه گفته می شد؟

۱) تقدیمه       ۲) ساوری        ۳) تسبیب       ۴) سوسون

پاسخ صحیح: گزینه ۲

تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران لمبتن ص ۲۹۸

۱۵- کدام مطلب درباره عمید الملک کندری صحیح است؟

۱) حنفی و معتزلی متعصب بود.

۲) از دبیران غزنوی راه یافته به دستگاه دیوانی سلجوقی بود.

۳) از شاگردان برجسته امام موفق نیشابوری و امام محمد غزالی بود.

۴) جاه طلب در مقام، خسّت در مال، اصرار در انتقام، تیزهوشی و توانایی در کتابت داشت.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۱۶- در کدام یک از منابع، تجارت برده، برتر و متفاوت تر از سایر بازرگانیها و از جمله فیلسوفی قلمداد شده است؟

۱) سندبادنامه        ۲) سیرالملوک   ۳) قابوسنامه     ۴) نصیحه الملوک

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۱۷- شکل گیری سکونتگاههای انسانی (شهر و روستا) کدام یک از مناطق، تابعی از جریان نهرهای انشعابی از جیحون بوده است؟

۱) جند                    ۲) بخارا          ۳) اسپیجاب     ۴) خوارزم

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۱۸- «بیلیق» در نزد مغولان به چه معنی بود؟

۱) دستورها و قوانین مغولی

۲) وصایا و نصایح چنگیزخان

۳) روان نیکی که از آسمان آبی جاویدان بر دل و روان شمن ها الهام می شد.

۴) ارواح حامی ایزدان یاری گر شمنها به هنگام برگزاری مراسم شمنی بود.

پاسخ صحیح: گزینه ۲

مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، شیرین بیانی، ص ۲۰

۱۹- کدام یک از اقوام، به خاطر دشمنی سرسختانه چنگیزخان به نابودی گراییدند؟

۱) نایمانها        ۲) قنقرات ها    ۳) مرکیت ها    ۴) کرائیت ها

پاسخ صحیح: گزینه ۳

مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، شیرین بیانی، ص۱۵؛ جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی، ج۱، ص ۷۱و۷۳

۲۰- کدام عبارت در مورد نقشه جنگی شورای انتخاب هلاکو خان برای لشگرکشی به ایران درست است؟

۱) سپاهی که مشغول سرکوب شورشهای شمال چین بود برای همراهی با سپاه هلاکو فراخوانده شدند.

۲) بایجو و جرماغون که از قبل به ایران فرستاده شده بود، فراخوانده شده تا به لشکر هلاکوخان بپیوندند.

۳) از کلیه اولوس ها از هر ده مرد چهار مرد (یعنی دو پنجم مردان مغول) به سپاه هلاکو ملحق شدند.

۴) سپاهی که برای تسخیر کشمیر به هندوستان فرستاده شده بودند، برای همراهی لشکر هلاکو فراخوانده شدند.

پاسخ صحیح: گزینه ۴

مغولان و حکومت ایلخانی در ایران بیانی ص ۹۷

۲۱- کدام مورد جزء شرایط پیشنهادی ابوسعید ایلخان برای برقراری رابطه با ممالیک مصر نبود؟

۱) ورود اسماعیلیان به ایران از جانب سلطان مصر یا هر مقام شاهی دیگر منع گردد.

۲) راه های بازرگانی بین دو کشور گشوده شود و از قبایل عرب و ترکمن برای غارت کاروانها استفاده نشود.

۳) کاروان حج همه ساله آزادانه از عراق به مکه برود و بیرق ایلخانی هم در کنار بیرق مصر برافراشته گردد.

۴) پناهندگان اتباع هر دو دولت مسترد شود و از این به بعد اجازه پناهندگی سیاسی به اتباع همدیگر داده نشود.

پاسخ صحیح: گزینه ۴

مغولان و حکومت ایلخانی در ایران بیانی ص ۳۵۳

۲۲- مهمترین منطقه مورد اختلاف آق قویونلوها و ممالیک مصر که مدت طولانی نقطه کانونی بحران روابط دو حکومت شناخته می شد کدام بود؟

۱) حلب     ۲) الرها          ۳) ماردین        ۴) مرعش

پاسخ صحیح: گزینه ۲

قرا و آق حسن زاده ص ۱۵۷

۲۳- کدام عبارت در مورد عملکرد تهماسب دوم پس از اخراج افغان ها از اصفهان توسط نادر، صحیح نیست؟

۱) تهماسب اخذ مالیات را به نادر سپرد و او را نایب السلطنه خود خواند.

۲) تهماسب برای تأمین مخارج سپاه اجازه اخذ مالیات را به نادر داد.

۳) تهماسب دو تن از خواهران خود را به ازدواج نادر و پسرش رضاقلی دراورد.

۴) تهماسب حکومت برخی شهرهای ایران چون خراسان و مازندران را به نادر داد.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۲۴- وظیفه قاضی عسکر چیست؟

۱) رسیدگی به مسائل اسرای جنگی                ۲) رسیدگی به جرائم نیروهای نظامی

۳) رسیدگی به اختلافات شاه و امراء                ۴) رسیدگی به جرایم خاص قزلباشان

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۲۵- شاه عباس اول، خانواده هایی از ایل افشار را از کدام ناحیه و به کدام ناحیه مهاجرت داد؟

۱) از ارومیه به ابیورو و دره گز             ۲) از قراباغ اران به استرآباد

۳) از حوالی ارزروم به حوالی خبوشان     ۴) از حوالی اردبیل به ناحیه دامغان

پاسخ صحیح: گزینه ۱

کمبریج قاجار ص۱۵

۲۶- انتصاب کدام یک از مناصب از اختیارات کلانتر بود؟

۱) قاضی عسکر و نقیب            ۲) داروغه و واقعه نویس

۳) محتسب و دیوان بیگی         ۴) کدخدایان و ریش سفیدان أصناف

پاسخ صحیح: گزینه ۴

تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … ، نوایی، ص۳۳۱

۲۷- روابط سیاسی ایران و فرانسه در دوره صفوی بیشتر حول چه محوری بود؟

۱) بیشتر جنبه اقتصادی داشت و به توسعه تجارت ابریشم منتهی شد.

۲) بیشتر جنبه فرهنگی داشت و به ارسال نقاشان و هنرمندان انجامید.

۳) بیشتر مذاکره و مکاتبه درباره مسیحیان و آزادی اجرای مراسم توسط کشیشان بود.

۴) بیشتر جنبه علمی داشت و به ارسال ساعت سازان و مهندسان انجامید.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۲۸- چه عاملی هلندیان را در دوره صفوی شیفته تجارت با ایران کرد؟

۱) سود فراوانی که از فروش محمولات کشتی ابریشم انگلیس به چنگ آنها افتاد.

۲) قرار داشتن بندر گمبرون در مسیر تجاری کمپانی هند شرقی هلند، محرک آنها بود.

۳) مشاهده سود فراوانی که پرتغالیان از تجارت در بنادر جنوبی ایران به دست می آورند.

۴) نیاز دولت ایران به کشتی های هلند برای سرکوب پرتغالیان در جنوب، آنها را به تجارت با ایران واداشت.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۲۹- نتیجه تاثیر عرفان و تصوف در تاریخ نگاری عصر صفوی چه بود؟

۱) گسترش تاریخ نگاری سلسله ای و دودمانی

۲) ظهور منابع عظیمی در ذکر کرامات شیوخ و متصوفه

۳) تسامح و تساهل در برابر سایر ادیان و مذاهب

۴) تأویل گرایی، موعد گرایی و القای معصومیت شاهان صفوی

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۳۰- روضه الشهدا فی مقاتل اهل البیت در کدام دوره و توسط چه کسی نوشته شد؟

۱) در دوره قاجار توسط ملا احمد نراقی

۲) در اواخر دوره تیموری توسط واعظ کاشفی

۳) در دوره صفویه توسط قاضی نورالله شوشتری

۴) مقارن روی کار آمدن صفویان توسط محمد نوربخش

پاسخ صحیح: گزینه ۲

تاریخ ایران تیموریان کمبریج، ص ۳۰۳٫

مطلب پیشنهادی

منابع دکتری تاریخ ایران باستان

منابع آزمون دکتری تاریخ ایران باستان

منابع پیشنهادی آزمون دکتری تاریخ ایران باستان/ قبل از اسلام فایل پی دی اف این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.