خانه / دکتری / سوالات دکتری / سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

مشاهده: 3575 بار

سوالات و منابع آزمون دکتری سال ۹۴ گرایش ایران اسلامی

دوستان و همراهان گرامی سلام.

در این پست سوالات آزمون دکتری سال ۹۴ ایران اسلامی به همراه منابع طرح سوال قرار گرفته است. منبع سوالی که از نظر نگارنده معلوم نبوده با علامت سوال «؟» مشخص شده است. لطفا در صورتی که منبعی برای سوالاتی که منابع آنها مشخص نشده می دانید در قسمت نظرات اعلام فرمایید تا آن منبع بعد از تأیید در قسمت سوال مورد نظر اضافه گردد.

با سپاس فراوان

سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

۱- کدام یک از رهبران شورشی در سیستان، خود را امیرالمومنین، خواند؟

۱) ابوطلحه                ۲) حمزه بن آذرک

۳) رافع بن هرثمه        ۴) احمدبن عبدالله خجستانی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

منبع: تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان  تألیف دکتر پروین ترکمنی آذر و دکتر صالح پرگاری، ص۲۲٫ تاریخ ایران اسلامی، پیرنیا و اقبال آشتیانی ص ۱۱۸

۲- مهمترین عاملی که سلطان محمود غزنوی را به لشکرکشی به خوارزم وا داشت کدام بود؟

۱) اهمیت سوق الجیشی ولایت

۲) اقتصاد و تجارت پر رونق منطقه

۳) عوامل سیاسی و مشارکت خوارزمیان در اتحادهای ضد غزنوی

۴) تجاوز مداوم عناصر بیابانگرد از طریق خوارزم به قلمرو غزنوی

پاسخ صحیح: گزینه ۱

تاریخ ایران کمبریج جلد چهار، ص ۱۵۲

۳- کدام عامل نقش مهمتری در گسترش اسلام در دوره سامانیان در نزد ترکان دشتهای آسیای میانه داشت؟

۱) اقدامات نظامی                            ۲) داد و ستد و تجار

۳) دراویش و مبلغان دینی                  ۴) ارتباطات و مناسبات سیاسی

پاسخ صحیح: گزینه ۳

تاریخ ایران کمبریج ج ۴ ص ۱۳۵؛ تاریخ سامانیان فروزانی ص ۱۷۸

۴- کدام یک از فرمانروایان به هنگام پذیرش فردی برای سپاهیگری، نقدینه و دارایی وی را در دیوان ثبت و ضبط میکرد، پس از مدتی که شخص مذکور کارآیی لازم را نداشت، نقدینه اش را پس می دادند و او را اخراج می کردند؟

۱) اسماعیل سامانی                ۲) یعقوب صفاری

۳) طاهر بن حسین                ۴) مردآویج زیادی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

صفاریان و علویان ترکمنی آذر و پرگاری ص۵۲

۵- منظور از مساقات چیست؟

۱) قرار داد تقسیم سود حاصل از تجارت                ۲) قرارداد تقسیم آب قنات و آب جاری

۳) قرار داد برای دریافت بخشی از محصول باغات       ۴) قرار داد مشارکت در تولید و بهره برداری احشام

پاسخ صحیح: گزینه ۳

منبع: ؟

۶- در نظام مالی سلجوقیان، مفهوم «بقایا» به چه معنی به کار رفته است؟

۱) مابه التفاوت براورد هخزینه و درآمد ولایت

۲) مطالبات معوقه دیوان از زارعان

۳) مطالبات دیوان مرکزی از عاملان ولایات

۴) سود مازاد درخواستی دیوان مرکزی از عاملان به دلیل تاخیر در برداشت مالیات دریافتی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۷- کدام عبارت در مناسبات فرهنگی شهر و روستا، درست نیست؟

۱) پناه گرفتن جریان های فکری معترض در روستاها، موجب رشد استقلال فکری جامعه روستایی از جامعه شهری می شد.

۲) هجوم جریانهای فکری، فرهنگی شهر به جوامع روستایی در زوال مناسبات فرهنگی استمرار یافته کهن در روستاها موثر بود.

۳) در نتیجه تشدید منازعات فکری و مذهبی در شهرها و تنگ شدن فضای شهر بر فعالان، آنها به سوی روستاها رانده می شدند.

۴) ایدئولوژی رسمی غالب بر جامعه اسلامی، زندگی شهر نشین را به عنوان شکل تکامل یافته تلقی کرده و روستا را در حاشیه عامل تسهیل کننده زندگی شهری در نظر می گرفتند.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۸- اصطلاح بلوک، از دوره صفویه به بعد در مورد کدام یک از تجمعات بشری به کار می رفت؟

۱) روستا و حومه روستایی                           ۲) قصبه و نواحی اطراف قصبه

۳) شهرهای والی نشین برابر با سنجق عثمانی     ۴) مجموعه چند شهر با فاصله تقریبی ۱۰ فرسنگ

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۹- خاستگاه خانوادگی کدام یک از وزیران دوره سلجوقی، تجارت پیشه گی بود؟

۱) کمال الملک سمیرمی                   ۲) جمال الملک ابومنصو

۳) ابوالقاسم زین الملک در گزینی         ۴) نظام الدین محمد سلیمان کاشغری

پاسخ صحیح: گزینه ۴

ïگزینه ۴- سلجوقیان ستارزاده ، ص۱۸۴٫

۱۰- ریاست مذهبی اصفهان در عصر سلجوقیان به عهده کدام خاندان بود؟

۱) آل مازه       ۲) آل صاعد     ۳) آل خجند    ۴) آل علاءالدوله

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۱۱- مهمترین فرقه مخالفت مذهبی دوره طاهریان در سیستان کدام بود؟

۱) کرامیه        ۲) مزدکیان      ۳) مانویان        ۴) خوارج

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۱۲- در فضای تسامح مذهبی در دوره آل بویه، به ویژه در عهد عضدالدوله، کدام یک از فرق اهل سنت قدرت و رونق بیشتری گرفت؟

۱) حنفی         ۲) حنبلی        ۳) ظاهری       ۴) شافعی

گزینه ۳

آل بویه فقیهی ص ۶۹

۱۳- وزن من شرعی و مثقال شرعی به ترتیب کدام است؟

۱) ۲٫۹۷ کیلو ، ۹۷/۲ گرم                  ۲) ۸٫۳۳ کیلو ، ۵۴/۶ گرم

۳) ۳۹۷ گرم، ۲۹۷ گرم                     ۴) ۸۳۳ گرم ، ۴۶/۴ گر