خانه / دکتری / سوالات دکتری / سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

مشاهده: 2495 بار

۳۱- کدام مورد، از علل شکست اوزون حسن و متحدانش در برابر سلطان محمد عثمانی محسوب میشود؟

۱) اختلاف اوزون حسن با امپراطور طرابوزان و گرجیها و استمداد آنها از عثمانیها

۲) عدم تقویت اردوی مهاجم جهت تصرف قویون حصار و کاپادوکیه از سوی اوزون حسن

۳) قدرتهای ضعیف و نامتجانس بودن اتحادیه تشکیل شده در برابر عثمانی

۴) ناتوانی اوزون حسن و متحدانش در ایجاد کمربند امنیتی و سد دفاعی از کرانه های جنوبی دریای سیاه تا سواحل شمالی دریای مدیترانه

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۳۲- کدام مطلب در مورد علت ناکامی خلیل سلطان به عنوان مدعی جانشینی تیمور در رسیدن به سلطنت، علیرغم تسلط بر سمرقند صحیح نیست؟

۱) او پیشینه حکومت بر یک منطقه را نداشت و از سپاه محلی برخوردار نبود.

۲) وجود امرای قدرتمند مانند خداداد و شیخ نورالدین در ماوراالنهر که به خلیل سلطان خیانت کردند. ۳) رفتار خلیل سلطان با بیوه های تیمور و به همسری دادن آنان به امرای پایین مرتبه موجی از انزجار را در بین سپاهیان علیه او ایجاد کرد.

۴) با خالی شدن خزانه تیمور از سوی خلیل سلطان، بسیاری از نیروهای مزدور در منطقه ماورالنهر به سرعت صحنه را ترک کردند.

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۳۳- کدام مطلب در مورد قپچور دوره ایلخانی درست است؟

۱) مالیات قپچور از پیشه وران ملل مغلوب دریافت می شد.

۲) قپچور مالیاتی بود که بر اراضی و محصول آن بسته می شد.

۳) مالیات قپچور بر اساس شمار احشام بر اقوام مغول تحمیل می شد.

۴) قپچور مالیاتی بود که بر اقوام مغلوب به شکل سرانه تحمیل می شد.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۳۴- علت انتقاد برخی از علما و مشایخ دوره تیموری از عبیدالله احرار چه بود؟

۱) پرداختن به تجارت و زراعت

۲) حمایت از فلسفه و علوم عقلی

۳) توجه بیش از حد به امور اخروی و بریدگی کاملی از دنیا

۴) رواج نوعی لاابالیگری و بی قیدی مذهبی در نزد پیروانش

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۳۵- بر اساس نوشته کلاویخو، فرستاده پادشاه اسپانیا به دربار تیمور، عمده ترین مناطق تولید ابریشم ایران کدام است؟

۱) سلطانیه، تبریز         ۲) سمرقند، خراسان     ۳) مازندران، گرگان       ۴) گیلان، شماخی

پاسخ صحیح: گزینه ۴

تاریخ ایران تیموریان کمبریج ص ۱۹۶ – سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رجب نیا، ص ۱۶۶و ۱۶۷

۳۶- کدام مورد، از دلایل لشکرکشی تیمور علیه ممالیک مصر محسوب نمیگردد؟

۱) قتل سفیر اعزامی تیمور به قاهره

۲) اتحاد ممالیک مصر با عثمانی

۳) حمایت ممالیک مصر از سلطان احمد جلایر

۴) نگرانی از خطر حمله ممالیک به بین النهرین هنگام لشکرکشی تیمور به آسیای صغیر

پاسخ صحیح: گزینه ۲

تاریخ ایران تیموریان کمبریج ص ۸۴

۳۷- هنر خوشنویسی تحت تأثیر کدام عامل رونق گرفت؟

۱) اقدام سلطان علی مشهدی به تربیت شاگردان در هرات

۲) اقدام مولانا معروف خطاط در هرات به تعلیم خط و تربیت شاگرد

۳) مهاجرت مولانا جعفر تبریزی به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان از تبریز به هرات

۴) انتقال تعدادی از خوشنویسان سمرقند از جمله سلطان علی قاینی به هرات توسط شاهرخ

پاسخ صحیح: گزینه ۳

تاریخ ایران تیموریان کمبریج ص ۳۹۱و ۳۹۲

۳۸- هنر نگارگری تیموریان هرات از طریق کدام یک از استادان این هنر در تبریز به دوره صفوی انتقال یافت؟

۱) اقا میرک هروی   ۲) قاسمعلی چهرهگشا   ۳) سلطان محمد سیاه قلم   ۴) کمال الدین بهزاد

پاسخ صحیح: گزینه ۴

تاریخ ایران تیموریان کمبریج ص ۱۵۲

۳۹- کدام مورد، از جمله سیاستهای نظامی تیمور در برابر قبایل نبود؟

۱) کوچ دادن قراتاتارها به ماورالنهر

۲) حمایت از روسای قبایل برای افزایش قدرت خود

۳) انتقال برخی از اعضای اتحادیه جلایری به ماوراالنهر

۴) گماشتن امیران برلاس بر حکومت مناطق در اختیار قبایل دیگر

پاسخ صحیح: گزینه ۲

توضیحات گزینه الف تاریخ ایران تیموریان کمبریج ص۶۵،

۴۰- تیمور با ویران کردن کدام شهرهای دشت قپچاق، ضربه سختی به تجارت اروپا و آسیای مرکزی وارد کرد؟

۱) تانا، سرای    ۲) تانا، کافا       ۳) آستاراخان، کاث      ۴) ایتال ، آزوف

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۴۱- در سازمان نظامی ایران صدر قاجار «سرباز» به کدام دسته ذیل اطلاق می شد؟

۱) افراد پیاده نظام که مستقیماً در خدمت شاه بودند.

۲) نفرات توپخانه که توسط مستشاران عثمانی تعلیم دیده بودند.

۳) سواره نظام طوایف ترکمن که در اردوی شاه حاضر بودند.

۴) افراد پیاده نظام که عمدتا از اهالی آذربایجان و تحت فرمان عباس میرزای ولیعهد بودند.

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۴۲- کدام مطلب درباره رسائل سیاسی اجتماعی عصر قاجار نادرست میباشد؟

۱) رساله مجدیه نوشته مجدالملک سینکی در نقد کردار و اخلاق سیاسی طبقه حاکم و نخبگان عصر قاجار

 ۲) رساله منهاج العلی نوشته ابوطالب اصفهانی در باب حکومت قانون و علل ضعف و عقب ماندگی ایرانیان

۳) رساله یک کلمه نوشته میرزا یوسف مستشارالدوله درباره ناسازگاری قوانین اروپایی با قوانین اسلامی

۴) دستور الاعقاب نوشته میرزا مهدی نواب تهرانی، رساله ای در نقد عملکرد و شخصیت میرزا آقاسی

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۴۳- کدام مورد، نخستین اثر تاریخ نویسی عصر قاجار به شمار می رود؟

۱) مآثر سلطانیه          ۲) زینت التواریخ

۳) تاریخ جهان آرا        ۴) تاریخ محمدی یا احسن التواریخ

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۴۴- نخستین اثر تحقیقی به زبان فارسی درباره تاریخ اشکانیان، با همین عنوان را کدام مورخ ایرانی پدید آورد؟

۱) حسن پیرنیا                     ۲) جلال الدین میرزا قاجار

۳) میرزا محمد حسین فروغی    ۴) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۴۵- بنیانگذار نقد تاریخی در ایران عصر قاجار که بود و نام اثر حاوی این نقد کدام است؟

۱) میرزا اقاخان کرمانی – سه مکتوب      ۲) میرزا فتحعلی آخوندزاده – رساله ایراد

۳) میرزا آقاخان کرمانی – آئینه سکندری           ۴) میرزا فتحعلی آخوندزاده – مکتوبات کمال الدوله

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۴۶- کدام سیاست عثمانیها در آغاز جنگ جهانی اول در ایران صحیح به نظر می رسد؟

۱) سیاست اتحاد اسلام                               ۲) سیاست ترویج و تبلیغ پان ترکسیم

۳) سیاست تفرقه بین سیاستمداران ایرانی                   ۴) سازماندهی شورشها و قیامها علیه متفقین

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۴۷- مهمترین کالای صادراتی ایران در فاصله سالهای ۱۹۱۰ – ۱۹۱۴، چه بود؟

۱) فرش          ۲) نفت                    ۳) تریاک         ۴) خشکبار

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۴۸- رساله تنظیمات را چه کسی و به چه منظوری نگاشت؟

۱) میرزا یوسف مستشارالدوله – با هدف تبیین ضرورت قانون

۲) میرزا آقاخان کرمانی – در نقد ساختار سیاسی دولت قاجار

۳) سید جمال الدین اسد آبادی – در الگو پذیری دولت قاجار از تنظیمات عثمانی

۴) میرزا ملکم خان – با هدف تشویق ناصرالدین شاه به انجام اصلاحات سیاسی و اداری

پاسخ صحیح: گزینه ۴

رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله، حجت الله اصیل، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۱۰

۴۹- کدام مطلب، درباره شکست برنامه های صنعتی رضاشاه، صحیح نیست؟

۱) تمرکز صنایع تنها در چند نقطه ایران

۲) فقدان برنامه مشخص برای صنعت و صنایع

۳) تسلط دولت بر صنعت و فقدان بخش خصوصی در حوزه صنعت

۴) وجود مشکلات فراوان در رابطه با هزینه ها، سود و سرمایه گذاری

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۵۰- اصطلاح «امپریالیسم روبل» ناظر بر کدام مطلب است؟

۱) تفوق روسیه در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان در قرن ۱۹

۲) تفوق و برتری سیاسی و نظامی روسیه در رقابت با انگلستان در ایران در قرن ۱۹

۳) اخذ امتیازهای اقتصادی از ایران توسط روسیه و ایجاد منطقه مالی جهت رقابت با رقبای اقتصادی در قرن ۱۹

۴) سیاست روسیه مبنی بر کاهش فشار نظامی به ایران و افزایش نفوذ اقتصادی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی به ایران در قرن ۱۹

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۵۱- مقاومت مردم تبریز در دوره استبداد صغیر برای نخستین بار، در کدام اثر انعکاس یافت؟

۱) خاطرات محمد تقی جورابچی

۲) تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان – احمد کسروی

۳) تاریخ انقلاب آذربایجان – محمد باقر ویجویه ای

۴) قیام مردم آذربایجان و ستارخان – اسماعیل امیرخیزی

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۵۲- دلیل عدم پذیرش امتیاز رژی که رسما توسط دولت روسیه اعلام شد کدام است؟

۱) این امتیاز اصل آزادی تجارت که بین انگلستان و روسیه بود را نقض می کرد.

۲) این امتیاز اصل آزادی تجارت بین المللی که صریحاً اعلام شده را نقض می کرد.

۳) این امتیار اصل آزادی تجارت که در معاهده ترکمانچای صریحاً اعلام شده را نقض می کرد.

۴) این امتیاز اصل آزادی تجارت که در قرارداد گلستان اعلام شده را نقض می کرد.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۵۳- کدام شخصیت را باید عامل پیروزی جریان اصولی بر اخباری در ایران دانست؟

۱) ملا امین استرآبادی   ۲) محمدباقر بهبهانی     ۳) عبدالهادی حائری     ۴) محمدباقر طباطبائی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۵۴- کدام عبارت درباره لغو یکطرفه قرارداد نفت توسط رضا شاه درست است؟

۱) ایران توانست موضع مسلط را در قرارداد جدید بدست آورد.

۲) سود ایران از قرارداد جدید پنج برابر حق امتیاز شرکت گردید.

۳) حق امتیاز ایران بیشتر از یک میلیون پوند در سال افزایش یافت.

۴) امتیاز نامه جدید شرکت را به ۵۰ میلیون پوند رساند و موضع تسلط انگلستان حفظ شد.

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۵۵- بزرگترین چالش پیش روی دولت قوام در سال ۱۳۲۱ کدام مورد بود؟

۱) کمبود نان             ۲) کمبود اسلحه                   ۳) اشغال ایران                    ۴) تبعید رضاشاه

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۵۶- مهمترین هدف حزب رستاخیز کدام بود؟

۱) انسجام بخشیدن بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی و راهبری انقلاب سفید

۲) تبدیل دیکتاتوری نظامی از مد افتاده به یک دولت فراگیر تک حزبی

۳) تسلط دولت بر طبقه متوسط حقوق بگیر، طبقه کارگر شهری و روستایی

۴) ریشه کن کردن مساله طبقه و مبارزه طبقاتی و ایجاد جامعه مدرن بدون طبقه

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۵۷- کدام موارد جزو برنامه ها و مواضع روحانیون میانه رو یا مخالف حکومت محمدرضا پهلوی قرار نداشت؟

۱) مخالفت با حق رای زنان و اصلاحات ارضی

۲) دوری از سیاست، تبلیغ مسایل معنوی و انتقاد از مفاسد اخلاقی جامعه

۳) خواهان تداوم سلطنت حقیقی مشروطه و اجرای کامل قانون اساسی مشروطه

۴) تعدیل سیاستها و حکومت از طریق نفوذهای پنهان و محافظت از منافع حیاتی نهادهای مذهبی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۵۸- کدام یک از نخست وزیران شاه برای غلبه بر بحران انقلاب اسلامی، سیاست ضد تورمی و ریاضت اقتصادی را مطرح ساخت؟

۱) شاپور بختیار                    ۲) فضل الله ازهاری       ۳) جمشید آموزگار       ۴) جعفر شریف امامی

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

ïزونیس، ماروین؛ شکست شاهانه، ترجمه اسماعیل زند و بتول سعیدی، تهران، انتشارات نور، ۱۳۷۱، ص۴۱۴ / ترجمه عباس مخبر، طرح نو، ص ۳۸۰؛ بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست ، محمود طلوعی ، نشر علم، ج۱، ص۵۴۴

۵۹- بر اساس برآورد آبراهامیان، به ترتیب بیشترین و کمترین اعضای عادی حزب توده را کدام گروههای اجتماعی تشکیل می داد؟

۱) روشنفکران، دهقانان                      ۲) کارگر شهری، طبقه متوسط سنتی

۳) کارگران شهری و دهقانان، روشنفکران ۴) طبقه پایین شهری، طبقه متوسط جدید شهری

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۶۰- کدام دولت، لایحه اصلاحات نسقداری معتدلی را به مجلس ارانه داد؟

۱) قوام                    ۲) اقبال                   ۳) بیات                    ۴) رزم آرا

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

مطلب پیشنهادی

منابع دکتری تاریخ ایران باستان

منابع آزمون دکتری تاریخ ایران باستان

منابع پیشنهادی آزمون دکتری تاریخ ایران باستان/ قبل از اسلام فایل پی دی اف این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.