خانه / بایگانی برچسب: آرامگاه نادرشاه افشار

بایگانی برچسب: آرامگاه نادرشاه افشار

نادرشاه افشار

نادرشاه افشار

در فاصله زوال صفویان تا پیدایش سردار قدرتمندی  چون نادر، ایران دچار بی نظمی و ناامنی بود و مدعیان حکومت در گوشه و کنار کشور، برای کسب قدرت با هم در ستیز بودند. نادرشاه افشار توانست افغان های شورش گر را سرکوب کند و با شکست عثمانی ها و تصرف هند، بر اقتدار ایران بیفزاید. نادرشاه به اتکای پشتکار، سخت …

توضیحات بیشتر »