خانه / بایگانی برچسب: اولین بانک

بایگانی برچسب: اولین بانک

قدیم ترین بانک شناخته شده در ایران

بانک و سکه- هخامنشی

قدیم ترین بانک شناخته شده در قلمرو ایران در زمان کورش بزرگ،  به نام بانک اگیبی و پسران مشهور بود. درباره این سازمان مالی نیز آگاهی های ما، به سبب نبود خط، از درون خاک ایران نیست. با بنیادگذاری شاهنشاهی هخامنشی و جهانگشایی کورش و برقراری آرامش و امنیت در آبادی ها و راه ها و همچنین آغاز رونق نقش …

توضیحات بیشتر »