خانه / بایگانی برچسب: ترجمه متون انگلیسی

بایگانی برچسب: ترجمه متون انگلیسی

پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری 94-96 علوم انسانی

پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری 94-96 علوم انسانی

پاسخ تشریحی سوالات زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گروه علوم انسانی ارائه پاسخ تشریحی سوالات بخش گرامر    پاسخ تشریحی سوالات بخش لغت    پاسخ تشریحی سوالات بخش درک مطلب   پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری ۹۴ انسانی  دانلود رایگان پاسخ تشریحی سوالات زبان دکتری ۹۵ انسانی  دانلود صفحات نمونه  ۲۰۰۰ تومان پاسخ تشریحی سوالات زبان …

توضیحات بیشتر »

ترجمه متون تاریخی، بخش تماس اروپائیان با ایران در دوره سلطنت شاه عباس اول از تاریخ کمبریج

تماس اروپاییان با ایران در دوره شاه عباس اول صفوی

ترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان انگلیسی- تاریخ ایران کمبریج- تماس اروپائیان با ایران، دوره سلطنت شاه عباس اول The Cambridge History of Iran, Volume 6 CHAPTER 7 THE TIMURID AND SAFAVIDPERIODS EUROPEAN CONTACTS WITH PERSIA pp 386-396                  ترجمه فارسی: تاریخ ایران کمبریج، جلد ۶ پژوهش در دانشگاه کمبریج؛ ترجمه یعقوب آژند، انتشارات جامی فصل سوم، تماس اروپائیان با …

توضیحات بیشتر »