خانه / بایگانی برچسب: صفویه

بایگانی برچسب: صفویه

جزوه آموزشی منبع شناسی تاریخ ایران اسلامی (بعد از اسلام)

جزوه آموزشی منبع شناسی تاریخ ایران اسلامی (بعد از اسلام)

جزوه آموزشی منبع شناسی تاریخ ایران اسلامی (بعد از اسلام) به تفکیک سلسله ها ویژه آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ تصاویر لینک ۱ منبع شناسی تاریخ سامانیان ۲ منبع شناسی تاریخ غزنویان ۳ منبع شناسی تاریخ سلجوقیان ۴ منبع شناسی تاریخ مغولان ۵ منبع شناسی تاریخ تیموریان ۶ منبع شناسی تاریخ صفویه ۷ منبع شناسی تاریخ افشاریه …

توضیحات بیشتر »

ترجمه متون تاریخی، بخش تماس اروپائیان با ایران در دوره سلطنت شاه عباس اول از تاریخ کمبریج

تماس اروپاییان با ایران در دوره شاه عباس اول صفوی

ترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان انگلیسی- تاریخ ایران کمبریج- تماس اروپائیان با ایران، دوره سلطنت شاه عباس اول The Cambridge History of Iran, Volume 6 CHAPTER 7 THE TIMURID AND SAFAVIDPERIODS EUROPEAN CONTACTS WITH PERSIA pp 386-396                  ترجمه فارسی: تاریخ ایران کمبریج، جلد ۶ پژوهش در دانشگاه کمبریج؛ ترجمه یعقوب آژند، انتشارات جامی فصل سوم، تماس اروپائیان با …

توضیحات بیشتر »

ترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان انگلیسی- تاریخ ایران کمبریج- تجارت در دوره شاه عباس اول صفوی

تاریخ ایران کمبریج دوره صفوی تجارت در دوره صفویان

جزوه آموزشی متون تخصصی تاریخی زبان انگلیسی The Cambridge History of Iran, Volume 6 CHAPTER 8 TRADE FROM THE M I D – I 4 TH CENTURY TO THE END OF THE SAFAVID PERIOD pp 439-456 ترجمه فارسی: تاریخ ایران دوره صفویان کمبریج، جلد ۶ پژوهش از دانشگاه کمبریج؛ ترجمه یعقوب آژند، انتشارات جامی فصل چهارم، تجارت در دوره صفویان، …

توضیحات بیشتر »

جزوه آموزشی تاریخ ایران در دوره صفویان

جزوه آموزشی تاریخ ایران صفوی

سلام. جزوه آموزشی تاریخ ایران در دوره صفویان ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ . در این جزوه تاریخ سیاسی شاهان صفویه و همچنین تشکیلات حکومتی، جنگ ها، شورش ها و روابط خارجی هر یک مورد توجه قرار گرفته است. فهرست مطالب مقدمه شیخ صفی الدین اردبیلی (۷۳۵-۶۵۰ق) صدرالدین موسی(۷۹۴-۷۰۴ق) خواجه علی(۸۳۰-۷۹۴ق) شیخ ابراهیم – شاه (۸۵۱-۸۳۰ق) شیخ …

توضیحات بیشتر »

سوالات سراسری کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام از سال های 96-85

سوالات سراسری کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام از سال های 96-85

  سلام. سوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد تاریخ گرایش ایران بعد از اسلام سال های ۹۶-۸۵ به تفکیک سلسله ها و ادوار تاریخی. مناسب مرور سوالات سالهای قبل جهت شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ.  تعداد سوالات مربوط به هر دوره تاریخی: قرون نخست   ۵  سوال صفاریان   ۷ دیلمیان   ۲۰ سامانیان   ۲۲ غزنویان     ۱۰ سلجوقیان   ۲۴ اسماعیلیان   …

توضیحات بیشتر »