خانه / بایگانی برچسب: غزنویان

بایگانی برچسب: غزنویان

جزوه آموزشی منبع شناسی تاریخ ایران اسلامی (بعد از اسلام)

جزوه آموزشی منبع شناسی تاریخ ایران اسلامی (بعد از اسلام)

جزوه آموزشی منبع شناسی تاریخ ایران اسلامی (بعد از اسلام) به تفکیک سلسله ها ویژه آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ تصاویر لینک ۱ منبع شناسی تاریخ سامانیان ۲ منبع شناسی تاریخ غزنویان ۳ منبع شناسی تاریخ سلجوقیان ۴ منبع شناسی تاریخ مغولان ۵ منبع شناسی تاریخ تیموریان ۶ منبع شناسی تاریخ صفویه ۷ منبع شناسی تاریخ افشاریه …

توضیحات بیشتر »

جزوات آموزشی منبع شناسی تاریخ غزنویان

منابع و مآخذ تاریخ غزنویان

به نام خدا جزوه های پیش رو خلاصه منابع و مآخذ تاریخ ایران است که در آن مهم ترین منابع تاریخی به اختصار بیان شده است. با توجه به این که یکی از عناوین دروس امتحانی در آزمون دکتری رشته تاریخ، منبع شناسی تاریخ ایران است، پس نگاه ویژه به این موضوع اهمیت خاصی می یابد. به همین منظور جزوه …

توضیحات بیشتر »

ترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان انگلیسی The Cambridge History of Iran, Volume 4 CHAPTER 5 Part2

ترجمه متون تاریخی- تاریخ غزنویان

ترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان انگلیسی The Cambridge History of Iran, Volume 4 CHAPTER 5 THE EARLY GHAZNAVIDS pp 180-197    ترجمه فارسی: تاریخ ایران کمبریج، جلد ۴ بخش پنجم، دوره اول غزنوی،  صص۱۷۱- ۱۵۸ گردآوری: ر.ن. فرای؛ ترجمه حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر سلام. جزوه پیش رو شامل قسمت بخش پنجم(دوره اول غزنوی،THE EARLY GHAZNAVIDS) از کتاب جلد چهارم …

توضیحات بیشتر »

سوالات سراسری کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام از سال های 96-85

سوالات سراسری کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام از سال های 96-85

  سلام. سوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد تاریخ گرایش ایران بعد از اسلام سال های ۹۶-۸۵ به تفکیک سلسله ها و ادوار تاریخی. مناسب مرور سوالات سالهای قبل جهت شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ.  تعداد سوالات مربوط به هر دوره تاریخی: قرون نخست   ۵  سوال صفاریان   ۷ دیلمیان   ۲۰ سامانیان   ۲۲ غزنویان     ۱۰ سلجوقیان   ۲۴ اسماعیلیان   …

توضیحات بیشتر »

ترجمه متون تخصصی تاریخی به زبان انگلیسی The Cambridge History of Iran, Volume 4 CHAPTER 5 Part1

The Cambridge History of Iran, Volume 4 CHAPTER 5 THE EARLY GHAZNAVIDS pp162-180 ترجمه فارسی: تاریخ ایران کمبریج، جلد ۴ بخش پنجم، دوره اول غزنوی،  صص ۱۵۷-۱۴۲ گردآوری: ر.ن. فرای؛ ترجمه حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر سلام. جزوه پیش رو شامل قسمت بخش پنجم(دوره اول غزنوی،THE EARLY GHAZNAVIDS) از کتاب جلد چهارم تاریخ ایران کمبریج (The Cambridge History of Iran, Volume 4) …

توضیحات بیشتر »