خانه / بایگانی برچسب: لطیفه تاریخی

بایگانی برچسب: لطیفه تاریخی

لطیفه هایی درباره فتحعلیشاه قاجار

لطیفه هایی درباره فتحعلیشاه قاجار

فتحعلی شاه از جمله شاهان احمق، کاملاً ناآگاه از امور دنیا، مغرور، طمّاع و پول پرست بود. وی مدت سی و هشت سال و پنج ماه در ایران سلطنت کرد و دوران او نواحی وسیعی از خاک ایران، از دست رفت. در زمان این پادشاه، قرارداد ننگین گلستان (۱۲۲۸ق) و ترکمن چای(۱۲۴۳ق) با روسیه بسته شد. به موجب عهدنامه گلستان …

توضیحات بیشتر »