خانه / بایگانی برچسب: مدرس

بایگانی برچسب: مدرس

داستان های تاریخی درباره مدرس

داستان های تاریخی درباره سید حسن مدرس

حاضر جوابی مدرس روزی رضاشاه از روی شوخی دست بر جیب مدرس گذاشت و گفت: آقا عجب جیب بزرگی دارد!  مدرس در حالی که تبسم می کرد گفت: بله جیب من بزرگ است ولی ته دارد. این جیب شماست که ته ندارد! ____________________________ دُم فرما نفرما شهید مدرس در دو مورد نسبت به فرمانفرما مطالبی انتقادی گفته و ایراد گرفته …

توضیحات بیشتر »