خانه / بایگانی برچسب: پادشاهان قاجاریه

بایگانی برچسب: پادشاهان قاجاریه

فهرست قراردادهای ایران دوره قاجار با سایر کشورها و موضوع آنها

قراردادهای دوره قاجار

دوره قاجاریه در ایران با پادشاهی آغا محمدخان (در حدود سال ۱۱۷۳ش) آغاز شد و پس از یک دوره کوتاه پادشاهی موسس این سلسله، نوبت به جانشینان وی رسید. سلسله قاجاریه تا فروپاشی آن توسط رضاخان در سال ۱۳۰۴ش به حیات خود ادامه داد و در این مدت هفت تن به پادشاهی رسیدند: ۱- آغا محمد خان ۲- فتحعلیشاه ۳- …

توضیحات بیشتر »