خانه / بایگانی برچسب: کانت

بایگانی برچسب: کانت

تأثیر کانت بر فلسفه تاریخ هگل

هگل و فلسفه تاریخ- تأثیر پیشینیان

چنانکه می توان انتظار داشت، فلسفه تاریخ هگل از کار پیشینیان بلافصل خود تأثیر پذیرفته و از آنها بهره برگرفته است. در واقع، یافتن پیشینه ها برای بسیاری از جدل های اصلی آن کار دشواری نیست. بزرگترین مقام را در میان این پیشگامان کانت دارد، چنان که می توان به طور منطقی ادعا کرد که کانت همین مقام را در …

توضیحات بیشتر »